LINQ – kilka słów

Language Integrated Query bo takie jest rozwinięcie skrótu LINQ to język zapytań wbudowany w C#. Pozwala on na bardzo wygodne operowanie na danych pochodzących z różnych źródeł (kolekcji, SQL, XML). Dzięki podobieństwu do SQL jest łatwy do opanowania przez osoby znające SQL (tak samo używa Select, Where itp.).
Dzięki LINQ w łatwy sposób możemy filtrować kolekcje według określonych kryteriów, porządkować, grupować itp.
Mając do czynienia z kolekcją obiektów możemy jednym zapytaniem wybrać te, które spełniają określone przez nas kryteria. Możemy to zrobić praktycznie w jednej linijce kodu bez tworzenia skomplikowanych konstrukcji for/if.

Czytaj dalej LINQ – kilka słów