wymiary powierzchni (cm)
szerokość: cm
wysokość: cm
wymiary płytki (cm)
wybierz z listy:

szerokość płytki: cm
wysokość płytki: cm

grubość płytki: mm

szerokość fugi (mm)
wyniki:
powierzchnia ściany: m2
powierzchnia płytki: m2

liczba płytek: szt.

liczba rzędów całych płytek (poziom): szt.
liczba kolumn całych płytek (pion): szt.
koszty
cena 1m2 płytek:
cena 25kg kleju (opakowanie):
cena 2kg fugi (opakowanie):
koszt płytek:
koszt kleju: zł | zużycie: kg
koszt fug: zł | zużycie: kg

koszt całkowity materiałów: