WEMOS D1 czyli ESP8266 – kolejny krok

Serdecznie zapraszam na stronę fotoRAF – moje fotografie z ofertą dotyczącą fotografii.

W poprzednim artykule mogliście się dowiedzieć o hardware i software potrzebnym do nauki wykorzystania Wemos D1. W tym artykule będzie trochę praktycznego wykorzystania modułu.

Moduł ESP8266 ma taką fajną cechę, że może połączyć się z siecią WiFi a także ma swojego Access Pointa (AP).

Podłączenie modułu przez USB

Gdy zainstalowaliśmy sterowniki do CH340 to w panelu sterowania będzie można znaleźć numer portu, który został przypisany przez system – u mnie to COM8. Przez ten port będzie komunikacja z modułem Wemos D1.

Tak jak wcześniej pisałem używam puTTY do łączenia z modułem. Uruchamiam putty z ustawieniami takimi jak na poniższych obrazkach:

Po połączeniu pojawi się okno terminala (być może z jakimiś śmieciami). Teraz trzeba wcisnąć przycisk reset na module i jeśli wszystko będzie ok to w oknie pojawi się prompt „>>>”. Wpisanie prostego działania 2+3 i enter powinno wyświetlić 5 – czyli MicroPython działa ;).
Więc do dzieła!

Konfiguracja sieci WiFi

Na początek moduł podłączymy do sieci WiFi wpisując odpowiednie polecenia w linii komend.

import network

sta_if = network.WLAN(network.STA_IF); sta_if.active(True) 
sta_if.scan() #skanowanie dostępnych access pointów 
sta_if.connect("nazwa sieci","hasło do sieci WiFi") #podłączenie do access pointa
sta_if.isconnected() #sprawdzenie czy podłączenie powiodło się

sta_if.ifconfig()

Ostatnie polecenie sta_if.ifconfig() zwraca nam informacje o nadanym adresie IP, ip routera itp.

>>> sta_if.ifconfig()
('192.168.1.50', '255.255.255.0', '192.168.1.1', '1.1.1.1')
>>>

Oczywiście bezsensowne byłoby pisanie za każdym razem tego co powyżej i musi być zapewne jakiś sposób na to by zrobić to „automatycznie. Jak się pewnie domyślacie to jest taki sposób. Do tego wykorzystany zostanie plik boot.py , w którym zostaną wpisane odpowiednie polecenia ale o tym później, w kolejnej części.

 

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Dodaj komentarz