Konwencja nazewnicza w bazach danych

Serdecznie zapraszam na stronę fotoRAF – moje fotografie z ofertą dotyczącą fotografii.

Projektując bazę danych na potrzeby projektu trzeba przyjąć jakąś konwencję tworzenia nazw obiektów bazy danych. Jeśli mamy konwencję firmową/klienta dla którego pracujemy to dylematu nie mamy. Jeśli nie mamy doświadczenia to poniższe zestawienie może pozwolić utworzyć swoją konwencję tworzenia nazw. To tylko przykłady, z których można skorzystać gdy jest taka potrzeba.

Uwaga: jeśli projekt nie zakłada inaczej stosujemy nazewnictwo angielskie

1. Konwencja nazewnictwa dla tabel i widoków w bazie danych:
– wykorzystujemy tylko małe litery w nazwach tabel
– jeśli nazwa jest wieloczłonowa korzystamy z kreski dolnej „_” do łączenia poszczególnych wyrazów w nazwie
– nie korzystamy ze znaków diakrytycznych w nazwach (ą, ł, ś itd. zostawmy sobie do pisania wierszy)
– nazwa powinna być znacząca i możliwie krótka
– nazwę widoku rozpoczynamy znakami „view_” czyli „view_nazwa_tabeli”;
– nie można używać słów zarezerwowanych przez bazę danych;
– nie stosujemy znaków specjalnych;

– do nazywania tabel stosujemy rzeczowniki w liczbie mnogiej;

2. Konwencja nazewnictwa kolumn w bazie danych
– nie można używać słów zarezerwowanych przez bazę danych;
– nie stosujemy znaków specjalnych;
– nazwy kolumn piszemy z małej litery – w tym też nazwy kolumn „id”
– do nazywania kolumn stosujemy rzeczowniki w liczbie pojedynczej;

3. Konwencje nazewnictwa dla procedur skłądowanych w bazie danych
– nie można używać słów zarezerwowanych przez bazę danych;
– nie stosujemy znaków specjalnych;
– nazwę procedury rozpoczynamy znakami „proc_” czyli „proc_nazwa_procedury”;

4.Konwencja nazewnictwa dla wyzwalaczy:
– nazwa wyzwalacza powinna zaczynać się od „triger_” następnie powinna być informacja o nazwie tabeli, potem o typie wyzwalacza: „before”,”after” a następnie operacja „INSERT”, „UPDATE”, „DELETE”
czyli powinna wyglądać tak: „trigger_nazwa_tabeli_after_insert_log”;

– nazwa wyzwalacza musi być unikalna dla całego schematu bazy danych;
– nie można używać słów zarezerwowanych przez bazę danych;
– nie stosujemy znaków specjalnych;

5. Konwencja nazewnictwa dla kluczy:
– PK – zawsze nazywane „pk”;
– FK – nazwa_w_liczbie_pojedynczej_id czyli np „user_id”;

Inne konwencje:

– w adresie nie oddzielamy numeru mieszkania od numeru domu (chyba, że projekt zakłada inaczej)
– tabele wiele_do_wielu nazywamy: tabela_to_tabela np. „users_to_invoices”

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Dodaj komentarz