LINQ – kilka słów

Language Integrated Query bo takie jest rozwinięcie skrótu LINQ to język zapytań wbudowany w C#. Pozwala on na bardzo wygodne operowanie na danych pochodzących z różnych źródeł (kolekcji, SQL, XML). Dzięki podobieństwu do SQL jest łatwy do opanowania przez osoby znające SQL (tak samo używa Select, Where itp.).
Dzięki LINQ w łatwy sposób możemy filtrować kolekcje według określonych kryteriów, porządkować, grupować itp.
Mając do czynienia z kolekcją obiektów możemy jednym zapytaniem wybrać te, które spełniają określone przez nas kryteria. Możemy to zrobić praktycznie w jednej linijce kodu bez tworzenia skomplikowanych konstrukcji for/if.


Przykłady zamieszczone tutaj opierać będą się na kolekcji obiektów klasy Person (nieśmiertelne rozwiązanie, które oprócz Car z lubością jest stosowane).
Kod klasy Person:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
 
namespace LINQ
{
  public class Person
  {
    public string Imie { get; set; }
    public string Nazwisko { get; set; }
    public int Wiek { get; set; }
 
    public Person (string imie, string nazwisko, int wiek)
    {
      this.Imie = imie;
      this.Nazwisko = nazwisko;
      this.Wiek = wiek;
    }
 
    public override string ToString()
    {
      string stringOsoba = this.Imie + " " + this.Nazwisko + " " + this.Wiek;
      return stringOsoba.ToString();
    }
  }
}

Tworzymy kolekcję danych – kolekcję obiektów klasy Person:

List<Person> osoby = new List<Person>();

I wypełniamy ją danymi:

  osoby.Add(new Person("Olga", "Lis", 19));
  osoby.Add(new Person("Rafał", "Kieres", 46));
  osoby.Add(new Person("Jan", "Nowak", 24));
  osoby.Add(new Person("Ewelina", "Nidalska", 50));
  osoby.Add(new Person("Marlena", "Pyszna", 19));
  osoby.Add(new Person("Janusz", "Kowalski", 75));
  osoby.Add(new Person("Eleonora", "Jankowska", 50));
  osoby.Add(new Person("Kinga", "Bojarska", 34));
  osoby.Add(new Person("Iza", "Bajorek", 39));
  osoby.Add(new Person("Marek", "Torański", 35));
  osoby.Add(new Person("Adam", "Lisowski", 56));
  osoby.Add(new Person("Michał", "Szynka", 14));
  osoby.Add(new Person("Szymon", "Dudek", 22));

No i teraz mając do dyspozycji kolekcję danych – osoby, możemy operować na niej w celu wyciągnięcia interesujących nas danych.

Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie osoby w kolekcji to jak widać nie musimy używać LINQ.

private void ShowAllPersonsUnsorted()
{
  Console.WriteLine("\nOsoby nieposortowane");
  Console.WriteLine("---------------------------");
 
  foreach (var item in osoby)
  {
    Console.WriteLine(item.ToString());
  }
}

Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie osoby w kolekcji posortowane po nazwisku to już z pomocą przychodzi nam LINQ (korzystamy z zapisu skróconego).

private void ShowAllPersonsSortedBySurname()
{
  var qry = osoby.OrderBy(n=>n.Nazwisko);
 
  Console.WriteLine("\nOsoby posortowane po nazwisku");
  Console.WriteLine("---------------------------");
 
  foreach (var item in qry)
  {
    Console.WriteLine(item.ToString());
  }
}

No a teraz chcemy posortować naszą kolekcję po wieku od najstarszych do najmłodszych. Też skorzystamy z LINQ z tym, że tym razem dodamy porządek malejący „Reverse()”.

private void ShowAllPersonsSortedByAge()
{
  var qry = osoby.OrderBy(n => n.Wiek).Reverse();
 
  Console.WriteLine("\nOsoby posortowane po wieku - od najstarszych");
  Console.WriteLine("---------------------------");
  foreach (var item in qry)
  {
    Console.WriteLine(item.ToString());
  }
}

Sortujemy naszą kolekcję po imieniu osoby. Tak samo jak poprzednio używamy LINQ. Jak widać sortowanie odbywa się przez użycie „OrderBy” podobnie jak w SQL.

private void ShowPersonsSortedByName()
{
  var qry = osoby.OrderBy(n => n.Imie);
 
  Console.WriteLine("\nOsoby posortowane po imieniu");
  Console.WriteLine("---------------------------");
 
  foreach (var item in qry)
  {
    Console.WriteLine(item.ToString());
  }
}

Kolejnym krokiem niech będzie wyszukanie osób z nazwiskiem dłuższym niż „liczbaZnakow” znaków. Skorzystamy z metody:

private void ShowPersonsWithSurnameLongerThan(int liczbaZnakow)
{
  var qry = osoby.Select(a => a).Where(n => n.Nazwisko.Length > liczbaZnakow);
 
  Console.WriteLine("\nOsoby z nazwiskiem dłuższym niż: {0}", liczbaZnakow);
  Console.WriteLine("---------------------------");
 
  foreach (var item in qry)
  {
    Console.WriteLine(item.ToString());
  }
}

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Dodaj komentarz