dżejson

Dżejson jak dżins i kot Dżinks (to tylko tym starszym coś jeszcze mówi ;)) a właściwie to JSON czy JavaScript Object Notation to format, który umożliwia wymianę danych pomiędzy różnymi systemami. Jest znacznie prostszy niż np. XML i podobnie do niego tekstowy. Jest „lżejszy” od XML co ma znaczenie przy przesyłaniu danych. Obsługiwany jest przez wiele systemów (chyba większość języków programowania).

Jego niewątpliwą zaletą jest prosta struktura:

  • pary nazwa/wartość zapisywane: { nazwa : wartość }
  • listy wartości np. tablice zapisywane: [„ala” , „ola” , „ela” , „ula”] lub [1, 20, 12, 7, 143]

W formacie JSON nazwy w parach zapisujemy w cudzysłowach, natomiast zapis wartości jest zależny od ich rodzaju. Możemy zapisać wartości w formacie:

  • string (wartość w formie łańcucha znaków)
  • number (wartości liczbowe całkowite i rzeczywiste)
  • object (para nazwa/wartość)
  • array (tablica wartości)
  • true
  • false
  • null

Zapis wartości liczbowych (wartości nie ujęte w cudzysłowy itp.):

"wiek" : 27,
 "waga" : 79,
 "wzrost" : 182

Zapis łańcuchów znaków:

"miejscowość" : "Nowa Wieś",
 "ulica" : "Prosta"

Zapis tabeli, które są uporządkowanymi zbiorami wartości rozpoczyna się od znaku nawiasu kwadratowego „[„, potem są wartości rozdzielone przecinkiem „,” – forma zapisu wartości od tego jakiego rodzaju są to wartości (np. string w cudzysłowie a liczbowe bez).

"losowanie": [ 2, 7, 15, 22, 34, 75]

Zapis obiektów, które są nieuporządkowanymi zbiorami par nazwa:wartość. Zapis zaczyna się od znaku nawiasu klamrowego „{„, potem są pary nazwa/wartość rozdzielone dwukropkiem „:”, po każdej parze jest przecinek „,”. Zapis kończymy znakiem nawiasu klamrowego „}”.

{
 "imie" : "Adam",
 "nazwisko" : "Babacki",
 "wiek" : 38,
 "numer" : "PL12445"
 }

Przykład prostego pliku w formacie JSON (zawartość to tablica obiektów):

[
    {
        "name": "ser",
        "price": 22.5,
        "quantity": 0.35
    },
    {
        "name": "woda mineralna",
        "price": 1.95,
        "quantity": 6.0
    },
    {
        "name": "chleb",
        "price": 2.6,
        "quantity": 1.0
    },
    {
        "name": "buty",
        "price": 225.0,
        "quantity": 1.0
    },
    {
        "name": "ziemniaki",
        "price": 1.79,
        "quantity": 5.0
    },
    {
        "name": "mleko",
        "price": 2.65,
        "quantity": 2.0
    }
]

Więcej o formacie JSON możecie przeczytać na stronach www.json.org (co za zaskoczenie ;)).

Ciekawy tutorial dotyczący C# i JSON możecie znaleźć na stronie https://mva.microsoft.com/pl/training-courses/wprowadzenie-do-formatu-json-w-jzyku-c-12742

Niestety w roku 2020 powyższy link już nie działa a zainteresowanych JSON wysyłam do https://docs.microsoft.com/pl-pl/search/?search=wprowadzenie+do+formatu+JSON&category=All

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Dodaj komentarz