Slider – zadawanie przez przesuwanie

Serdecznie zapraszam na stronę fotoRAF – moje fotografie z ofertą dotyczącą fotografii.

Gdy pojawi się potrzeba wprowadzania wartości liczbowej to możemy posłużyć się „sliderem” (suwakiem), który znany jest od dawna w wielu środowiskach programistycznych.

Wykorzystać można do tego celu tag <input>, który z parametrem range tworzy suwak:

<input type=range">

o wyglądzie takim jak zamieszczony poniżej (obrazek z Mozilla Firefox):

suwak1Do szału toto doprowadzić nie może no ale lepiej taki niż żaden :).

Suwak możemy dostosować do własnych potrzeb. Można podać zakres minimalny i maksymalny. Można podać „skok” z jakim zmieniać będzie się wartość powiązana z suwakiem. Można dodać domyślną wartość val, którą będzie przyjmować suwak po uruchomieniu strony. Jeśli pokusimy się o takie zmiany w kodzie strony umieścić musimy coś podobnego. Oczywiście min może być wartością ujemną a step np. dziesiątkami.

<input type="range" min="0" max="40" step="0.1" val="20">

Sam suwak to trochę mało by coś sensownego z tego wyszło. Poniżej „goły suwak” oraz dwa przykłady użycia suwaka z dodatkami.

Żeby tak fajnie nie było to każda przeglądarka po swojemu wyświetla ten element. Przykłady poniżej.
Mozilla Firefox:

suwak_firefox

Google Chrome:

suwak_chrome

Internet Explorer:

suwak_explorer

Powyższe suwaki generuje kod zamieszczony poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>slider</title>

  <style type="text/css">
    #divSlider {
      font-family: sans-serif;
      border: 1px solid #AAA;
      width: 300px;
      height: 50px;
      background: #EEE;
      margin: 2px;
      padding: 5px;
      box-shadow: 0 0 2px #CCC;
      text-align: center;
    }

    .minmax {
      font-size: 0.9em;
      background-color: #FFF;
      padding: 0 4px 0 4px;
      border: 1px solid rgba(7,7,7,0.2);
    }

    .val {
      font-size: 0.9em;
      padding: 0 4px 0 4px;
      background-color: #fd0;
      border: 1px solid rgba(7,7,7,0.2);
    }

    .title {
      left: 10px;
      text-align: center;
      font-size: 1em;
      position: relative;
    }

    input {
      width: 200px;
    }
  </style>

  <script type="text/javascript">

  function showSliderRange() {
    var arrMin = new Array();
    var arrMax = new Array();

    //pobranie wszystkich elementów strony z nazwą "slider"
    var elements = document.getElementsByName('slider');


    for (var i=0;i<elements.length;i++) {
      arrMin[i] = document.getElementById("slider"+(i+1)).min;
      arrMax[i] = document.getElementById("slider"+(i+1)).max;
    }    

    for(var i=0;i<elements.length;i++) {
      document.getElementById("slider" + (i+1) + "Min").innerHTML = parseFloat(arrMin[i]).toFixed(1);
      document.getElementById("slider" + (i+1) + "Max").innerHTML = parseFloat(arrMax[i]).toFixed(1);
    }
  }

  function showSliderValue() {

    //pobranie wszystkich elementów strony z nazwą "slider"
    var elements = document.getElementsByName('slider');

    for(var i=0;i<elements.length;i++) {
      var wartosc = document.getElementById("slider" + (i+1)).value  
      document.getElementById("slider"+(i+1)+"Val").innerHTML = parseFloat(wartosc).toFixed(1);
    }   
  }
  </script>
</head>

<body onload="showSliderRange();showSliderValue();">
  <div><input type="range"></div>
  <div id="divSlider">
    <div>zadana temp. wody&nbsp;<span id="slider1Val" class="val"></span>&nbsp;&deg;C</div>
    <div>
      <span id="slider1Min" class="minmax"></span><input type="range" min="20" max="80" step="0.5" value="40" id="slider1" name="slider" onchange="showSliderValue();" onmousemove="showSliderValue();"><span id="slider1Max" class="minmax"></span>
    </div>
  </div>
  <div id="divSlider">
    <div>zadany przepływ&nbsp;<span id="slider2Val" class="val"></span>&nbsp;dm3/h</div>
    <div>
      <span id="slider2Min" class="minmax"></span><input type="range" min="0" max="40" step="0.1" id="slider2" name="slider" onchange="showSliderValue();" onmousemove="showSliderValue();"><span id="slider2Max" class="minmax"></span>
    </div>
  </div>  
</body>
</html>

Jak widać w powyższym kodzie używamy javascript do odczytu ustawień suwaków i wyświetlenia ich na stronie oraz do odczytu ustawianej wartości. Kod nie wymaga chyba większego tłumaczenia więc tak tylko w kilku słowach. Funkcja showSliderRange() odczytuje wartości progów suwaków i jest wywoływana przy ładowaniu strony zdarzeniem onload. Zdarzeniem onload wywoływana jest też funkcja showSliderValue() mająca za zadanie odczyt wartości suwaków.

funkcja showSliderValue() odczytuje wartość suwaka – musi być ona wywołana zdarzeniamia onchange oraz  onmousemove.

Inny artykuł na temat sliderów znajduje się tutaj ->https://www.rafalrebacz.pl/2015/10/13/slider-w-innej-postaci-tym-razem-jquery/

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Dodaj komentarz