Wskaźniki od Google

Z racji innych zajęć (automatyka przemysłowa, budynkowa, elektronika) interesują mnie sposoby prezentowania danych na stronach www. Ostatnio wpadł mi w oko wskaźnik, który jest na Google Developers https://www.rafalrebacz.pl/examples/gauges/gauge1.html. Można napisać – „śliczności” bo tak ładnie się prezentuje. Schludny, czytelny, animowany (zmienia wskazanie pobierając dane w tle) – nic tylko brać.

Przykład jak wyglądają wskaźniki:

Poniżej odrobinę przerobione wskaźniki:

Więcej na ten temat można znaleźć na https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge

Poniżej przykład innego sformatowania wskaźników:

Pełny kod strony ze wskaźnikami:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Document</title>

  <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.load("visualization", "1", {packages:["gauge"]});
   google.setOnLoadCallback(drawChart1);
   google.setOnLoadCallback(drawChart2);
   
   function drawChart1() {

    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Label', 'Value'],
     ['Temp. WE', 80]
    ]);

    var options = {
     width: 400, height: 220,
     redFrom: 90, redTo: 100,
     yellowFrom:65, yellowTo: 90,
     minorTicks: 5
    };

    var chart1 = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('chart_div1'));

    chart1.draw(data, options);

    setInterval(function() {
     data.setValue(0, 1, 60 + Math.round(20 * Math.random()));
     chart12.draw(data, options);
    }, 15000)
    }

   function drawChart2() {

    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Label', 'Value'],
     ['Temp. WY', 55]
    ]);

    var options = {
     width: 400, height: 320,
     redFrom: 70, redTo: 100,
     redColor: '#FF0000',
     yellowFrom:55, yellowTo: 70,
     yellowColor: '#FFFF00',
     minorTicks: 10,
     greenFrom: 40, greenTo: 55,
     greenColor: '#00AA00',
     max: 100,
     min: -100
    };

    var chart2 = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('chart_div2'));

    chart2.draw(data, options);

    setInterval(function() {
     data.setValue(1, 1, 40 + Math.round(15 * Math.random()));
     chart2.draw(data, options);
    }, 13000)
   }   
  </script>

</head>
<body>
 <div><span>temperatury</span></div>
 <div id="chart_div1" style="width: 400px; height: 220px;"></div>
 <div id="chart_div2" style="width: 400px; height: 320px;"></div> 
</body>
</html>

Opis parametrów:

 • greenFrom – wartość minimalna, od której wykreślany jest zakres zielony
 • greenTo – wartość maksymalna, do której wykreślany jest zakres zielony
 • greenColor – wartość koloru dla zakresu zielonego – string np. ’00FF00′
 • yellowFrom – wartość minimalna, od której wykreślany jest zakres żółty
 • yellowTo – wartość maksymalna, do której wykreślany jest zakres żółty
 • yellowColor – wartość koloru dla zakresu żółtego – string np. 'FFFF00′
 • redFrom – wartość minimalna, od której wykreślany jest zakres czerwony
 • redTo – wartość maksymalna, do której wykreślany jest zakres czerwony
 • redColor – wartość koloru dla zakresu czerwonego – string np. 'FF0000′
 • min – wartość minimalna wskaźnika
 • max – wartość maksymalna wskaźnika
 • minor ticks – liczba „małych” kresek pomiędzy dużymi na wskaźniku
 • majorTicks – [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100] – tabela z wartościami, na których są rysowane „duże” kreski
 • width – szerokość wskaźnika
 • height – wysokość wskaźnika
 • animation:{duration: 2500} – czas animacji przejścia z jednej wartości do drugiej (w ms)

I jeszcze jeden przykład wskaźników (dane generowane w JavaScript)

I jeszcze jeden przykład wskaźników (dane pobierane z PHP)

kod pliku data.php

<?php 
$data=array();
$val = 40 + rand(10,20);
$data=array("temperature"=>$val);
$json=json_encode($data);
echo $json;
?>

kod pliku index.php:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8" />
 <title>Document</title>

  <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.load("visualization", "1", {packages:["gauge"]});
   google.setOnLoadCallback(drawVisualization);
   
   $(document).ready(function() {
        chart = new google.visualization.Gauge(document.getElementById('visualization'));

   // wskaźnik temperatury
    data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['Label', 'Value'],
     ['Temp', 0],
    ]);

    options = {
     width: 250, height: 250,
     max:100, min:0,
     animation:{duration: 500},
     redFrom:70, redTo:100,
     yellowFrom:50, yellowTo:70,
     greenFrom:0, greenTo:50,
     minorTicks: 10,
     majorTicks: ["0",,20,,40,,60,,80,,100]
    };

   });
   // funkcja aktualiująca dane
   function drawVisualization() {
    chart.draw(data, options)
   }
   
   function test(ajaxdata) {
    var temperature=ajaxdata.temperature;
    console.log(ajaxdata);
    data.setValue(0,1,temperature);
    chart.draw(data, options);
   }
   
   function status_update() {
        var jqxhr = $.getJSON('data.php?' + 'random=' + Math.random(), function() {
       })
       .fail(function() {
       })
       .done(function(ajaxdata) {
       test(ajaxdata);
       });
   }
   
   var refreshId = setInterval('status_update()', 2000);
   $.ajaxSetup({ cache: false });
  </script>
 </head>

 <body style="font-family: Arial;border: 0 none;">
  <!-- w tym DIV wyświetlony zostanie wskaźnik //-->
  <div id="visualization" style="float: left; width: 250px; height: 250px;"></div>
 </body>
</html>

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Jeden komentarz do “Wskaźniki od Google”

 1. dot. tematu wskaźniki od Google:
  W ostatnim przykładzie dotyczącym pobierania danej z pliku data.php jest taki oto zapis:
  „var jqxhr = $.getJSON(’data.php?’ + 'random=’ + Math.random(), function() {….”
  Analizując treść zamieszczonego pliku data.php nie wiadomo po co jest jego wywoływanie z parametrem „random” skoro zmienna json jest wywoływana przez samą funkcję „rand(10,20)”.
  Ciekawszym przykładem byłoby wywołanie ostatnio zapisanej do bazy danych wartości temperatury.
  Np. temperatury zmierzonej przez DHT22 i wysłanej do serwera MYSQL.
  Zamiast wskaźników od Google proponowałbym zastosowanie highcharts.js
  Panie Rafale, może pokazałby Pan jak to zrobić przy pomocy highcharts.js z wykorzystaniem MySQLa.
  Będę bardzo wdzięczny. Myślę że czytelnicy również
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz